Mój program

Mój program Moimi celami są poprawa finansów Gminy oraz jakości życia mieszkańców dzięki ich udziałowi w debatach. Czytaj...

Nasza Gmina

DROBIN HERBTo ponad 8 tysięcy mieszkańców i około tysiąca gospodarstw rolnych, wiele z nich wysokowyspecjalizowanych.

Nasz kapitał

Sample icon 3 Nasz kapitał to nie tylko zdobywane latami doświadczenie, ale przede wszystkim ludzie, którzy nam zaufali.

 • Historia Drobina
  Sample image
   
  •     XII w. pierwsze wzmianki o Drobinie
  •     1410 miejsce postoju wojsk Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald,
  •     1511 nadano prawa miejskie,
  •     1793 zabór pruski,
  •     1807 w Księstwie Warszawskim,
  •     1815 w Królestwie Polskim,
  •     1863 ośrodek ruchu powstańczego
  •     1869 utrata praw miejskich,

  •     XIX/XX w. rozwój gospodarczy, wzrost liczby mieszkańców,
  •     1994 ponowne przyznanie praw miejskich
Sample image

Nasi kandydaci

Wykwalifikowana kadra, doświadczeni działacze społeczni.

Czytaj więcej...

 

 

Film promocyjny

Szanowni Państwo. Mieszkańcy Miasta i Gminy Drobin.

Zamierzałem czekać z tym wpisem do ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Warszawie. Jak się jednak okazuje termin ogłoszenia oficjalnych wyników nie jest dokładnie określony. Pragnę zatem poinformować Państwa, w oparciu o wyniki Gminnej Komisji Wyborczej w Drobinie, że dzięki Waszym głosom zostałem wybrany na burmistrza Miasta i Gminy Drobin już w pierwszej turze głosowania.

W związku z tym serdecznie dziękuję za okazane mi zaufanie. Mam świadomość, że pokładacie we mnie wiele nadziei na zmianę sytuacji w naszej społeczności i sposobu sprawowania funkcji burmistrza. Wszystkie deklaracje składane przeze mnie w kampanii wyborczej podtrzymuję i zobowiązuję się do ich wypełnienia. Wysoki wynik wyborów i bardzo dużą frekwencję odczytuję jako mandat zaufania i oczekiwanie z Państwa strony na konkretne zmiany w funkcjonowaniu instytucji samorządowych. Pragnę jeszcze raz podkreślić, że moimi głównymi przesłankami wyznaczającymi sposób pełnienia nowej roli będą: efektywne działanie, dialog ze społeczeństwem i transparentność podejmowanych decyzji.

Dziękuję wszystkim Państwu za oddane na mnie głosy. Dziękuję za liczny udział w wyborach. Dziękuję również wszystkim osobom, które wspierały mnie w kampanii i pozwoliły dotrzeć do wyborców z moim programem.

Pozdrawiam Andrzej Samoraj

 

 

 

Szanowni Wyborcy!

 

Szanowni Wyborcy!

Czas kampanii dobiegł końca. Wybory samorządowe już za „chwilę”. Ta „chwila” jest wyjątkowo ważna na najbliższe lata. Każdy z Państwa ma zapewne swoje przemyślenia na temat kandydatów do zaszczytnych funkcji samorządowych. Zapewne większość z Państwa już jest zdecydowana na kogo odda swój głos. Szanuję każdy wybór. Starałem się przedstawić moją wizję na sprawowanie funkcji burmistrza. Myślę, że była okazja, abyście mogli mnie poznać bliżej. Rozmowy, które odbyliśmy podczas moich wizyt w Waszych domach i Waszych miejscowościach są dla mnie bardzo cennym źródłem wiedzy na temat problemów naszej społeczności.

Założeniem mojej kampanii był pozytywny przekaz dotyczący przyszłości Miasta i Gminy Drobin. W żadnym momencie nie prowadziłem negatywnej i nierzetelnej narracji wobec moich konkurentów. Pragnę w tym miejscu podziękować pani Bogusławie Lewandowskiej, kandydatce na urząd burmistrza, za prowadzenie przez nią kampanii na odpowiednim poziomie. Możemy się spierać, dyskutować i przekonywać do pewnych racji, ale nie przekraczamy granic przyzwoitości.

Z przykrością muszę jednak stwierdzić, iż obecny burmistrz nie stosuje tych zasad. W skierowanym do mieszkańców Drobina liście przekonuje, że tak naprawdę to on jest źródłem wszelkich sukcesów. Podważa rolę Rady Miejskiej w Drobinie, a zwłaszcza radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przywołam zatem zaledwie kilka faktów, które obalają w łatwy sposób ten piękny wizerunek. Dzięki uchwałom Rady Miejskiej w Drobinie (w tym radnych PSL) wykonano inwestycje:
1. Budowa dróg powiatowych na terenie gminy Drobin finansowana w programie 50/50 przez powiat płocki i gminę Drobin (np. droga do Łęga).
2. Odnowienie centralnych punktów Rogotwórska, Łęga Probostwa, Kozłowa i Drobina (ul. Przyszłość czy biblioteka gminna).
3. Budowa i remont dróg gminnych.
4. Pasaż łączący ul. Przyszłość z ul. Płocką.
5. Przebudowa ul. Powstania Styczniowego i ul. Sierpeckiej

To zaledwie kilka przykładów, które obalają mit, że burmistrz jest sprawcą wszystkich pozytywnych rzeczy, które dzieją się w naszym mieści i gminie. Każdy nawet najdrobniejszy wydatek budżetowy mógł zaistnieć dzięki akceptacji m.in. radnych miejskich z Polskiego Stronnictwa Ludowego w liczbie 9 osób. Warto przypomnieć, że w myśl obowiązującego w naszym kraju prawa, rada miejska jest organem uchwałodawczym, zaś burmistrz jest organem wykonawczym. Komentarz wydaje się zbędny. Zastanawiające jest wykonanie budżetu w 2014 roku, powodujące braki funduszy na wypłaty dla pracowników samorządowych. Wątpliwości budzi także sposób użytkowania pojazdu służbowego marki Skoda przez obecnego burmistrza. Na chwilę obecną brak jest jasnych i transparentnych zasad określających korzystanie z tego pojazdu, pomimo wielokrotnych uwag kierowanych przez radnych. Jeśli zostanę burmistrzem, zamierzam sprzedać ten samochód, a uzyskane środki przeznaczyć na istotne cele np. na szkoły lub przedszkola. Nie ma mojej zgody na to, aby jedna osoba zawłaszczała wysiłek i sukcesy wielu społeczników i przypisywała je sobie. Uważam to za wielce niestosowne.

Takie zachowania obecnej władzy utwierdzają mnie w przekonaniu, że należy podjąć działania wprowadzenia nowych standardów w lokalnych władzach. Jestem zdeterminowany i gotowy do podjęcia tego zadania. Posiadam odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Uważam, że jestem właściwym kandydatem, aby sprawować efektywnie funkcję burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Andrzej Samoraj

 

 

 

Efektywność - dialog - transparentność

Postanowiłem napisać, krótki tekst odnoszący się do nieczystych, a nawet nieco śmiesznych posunięć moich konkurentów i ich środowisk. Uważałem zawsze, że kampania wyborcza to przede wszystkim prezentowanie własnych poglądów i przedstawienie wyborcom alternatywnego programu. Mój pomysł na pełnienie funkcji burmistrza jest bardzo jasny i klarowny. Opiera się on na trzech przesłankach: efektywne działanie, dialog ze społeczeństwem i transparentność działań. Zapewne dla obecnej władzy nie są to elementy przydatne i funkcjonujące na co dzień.

Zauważam ostatnio bardzo intensywne działania, które mają na celu zdyskredytowanie mojej osoby. W kampanii wyborczej, kiedy konkurencja traci argumenty merytoryczne zaczyna stosować metody kampanii negatywnej. Sposobem tego działanie jest wypuszczanie w eter informacji, których źródłem są moi oponenci. Jednym z przykładów takiego działania, jest rzekome podzielenie przeze mnie stanowisk w urzędach i placówkach na terenie gminy. Niestety - mnie nic o tym nie wiadomo. W tej kwestii mogę tylko zaznaczyć, że to nie osoby, ale ich fachowość, merytoryczność i uczciwość będą miały podstawowe znaczenie. W świetle ostatnich informacji dotyczących pracowników urzędu gminy, a przedstawionych na sesji Rady Miasta i Gminy Drobin, uważam, że to bardzo istotne cechy. 

Kolejnym zarzutem kierowanym pod moim adresem jest w dalszym ciągu podważanie moich intencji wobec mieszkańców Drobina i rzekomego faworyzowania rolników. Chcę jasno i stanowczo podkreślić, że gmina to mieszkańcy miasta i mieszkańcy wsi. Prawdziwy gospodarz powinien zadbać aby obie te grupy rozwijały się jak najlepiej, aby ich potrzeby społeczne były zaspokajane w sposób zrównoważony. Takie działania będą przyświecać mojej pracy.

Warto dokonać analizy poprzednich wyborów aby utwierdzić się w przekonaniu, że metody na zdyskredytowanie konkurencji są kolejny raz „odgrzewane”. Polemizujmy, rozmawiajmy, prezentujmy nasze programy ale nie obrażajmy.

Jesteś tutaj: Home
Z moimi poglądami zapoznasz się również na moim BLOG-u: andrzejsamoraj.blog.pl      Zobacz!

Cytat

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

Jan Zamoyjski

Inne media