Drobin jednym z Liderów zmian

Miasto i Gmina Drobin została doceniona w plebiscycie „Lider Zmian – Samorząd 2017”. Zajęliśmy 2. miejsce w subregionie płockim w kategorii „Najskuteczniejsi”, jako jeden z samorządów, który z Regionalnego Programu Operacyjnego pozyskał największe kwoty w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na uwagę zasługuje również fakt, że lepszym od naszego samorządu okazało się jedynie Miasto Płock. W środę, 20 grudnia br., odebrałem to zaszczytne wyróżnienie, podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z udziałem władz województwa mazowieckiego oraz przedstawicieli ponad 50 samorządów.

 

Przekazanie nowego sprzętu dla Posterunku Policji w Drobinie

We wtorek, 19 grudnia br., miałem przyjemność przekazać na ręce st. asp. Adama Dziembowskiego - Kierownika Posterunku Policji w Drobinie urządzenie wielofunkcyjne wyposażone w drukarkę, skaner i faks, wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz trzy analogowe aparaty telefonicznie. Podczas wręczenia sprzętu obecny był również nadkom. Sławomir Żelechowski - Komendant Miejski Policji w Płocku. Łączny koszt wyposażenia to niemal 2 000 zł, zakup sfinansowano ze środków budżetu Miasta i Gminy Drobin. To kolejna pomoc dla naszych policjantów. Nasz samorząd, w miarę swoich możliwości, wspiera działalność miejscowego posterunku, co przyczynia się skutecznej poprawy ładu i porządku publicznego.

 

Życzenia Świąteczne

V Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych

W piątek 24 listopada miałem niezwykłą przyjemność uczestniczyć w V Kongresie Regionalnych Organizacji Senioralnych. Gościło na nim ponad 300 osób pochodzących z całego Mazowsza - osoby związane z działalnością organizacji pozarządowych, członkowie wielu Rad Seniorów, przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowcy. Wydarzenie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Nasz Drobin oraz Fundację Zaczyn i zostało dofinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich MRPIPS. Dziękuje Stowarzyszeniu Nasz Drobin za te cykliczne spotkania oraz aktywne promowanie marki jaką jest nasza miejscowość w skali całego kraju.

Nowe drogi na terenie gminy Drobin

Kolejne drogi gminne zostały wykonane i oficjalnie przekazane do użytku. W dniu 31.10.2017 roku spisano protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10" Wykonano następujące elementy: nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o długości niemal 1,5km. Roboty realizowane były w okresie o 6 października do 26 października br. Całkowita wartość modernizacji drogi wyniosła 538 848,27 zł. Początkowo inwestycja miała otrzymać wsparcie z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych w wysokości 80 000 zł, lecz dzięki naszemu zaangażowaniu oraz przychylności Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego, kwota ta została powiększona o 70 000 zł. Ostatecznie kwota dofinansowania z TFOGR wyniosła 150 000zł. Przeprowadzono także odbiór końcowy zadania "Przebudowa drogi gminnej relacji Łęg Probostwo - Psary. Wykonano podbudowę drogi o długości 1,49km, w tym m.in.: roboty pomiarowe, roboty ziemne, profilowanie, nawierzchnię asfaltową, pobocza z kamienia tłuczonego, oczyszczanie rowów z wyprofilowaniem, oznakowanie, obrzeża betonowe, krawężniki, rury ochronne. Całkowita wartość inwestycji 1 201 311,61 zł. Miasto i Gmina Drobin otrzymała dofinansowanie na ten cel ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którymi dysponuje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Kwota refundacji wyniosła 764 394,00 zł. Wykonawcą obydwu zadań było Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe "Wapnopol" z Glinojecka.
Bardzo się cieszymy, że pomimo trudnego budżetu ze wsparciem środków zewnętrznych udało się zrealizować zadania związane z budową drogi relacji Łęg - Psary oraz Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10. To również spełnienie postulatów zgłaszanych przez Zbigniewa Kłosińskiego oraz Macieja Wiśniewskiego Radnych Rady Miejskiej w Drobinie z terenu Psar i Łęga oraz mieszkańców z tego obszaru. Dzięki powstaniu nowej drogi w Dobrosielicach powstało połączenie pomiędzy drogą krajową, a drogą gminną. Inwestycje drogowe to kolejny element wielkiego przedsięwzięcia jakim jest rozwój całej naszej gminy. Już wkrótce kolejne realizacje planów, których efektem będzie dobrze skomunikowany teren gminy.

Pomoc od Adama Stuzika

W dniu 27 listopada br., razem z Renatą Łukaszewską - Skarbnikiem Miasta i Gminy Drobin, podpisałem umowę wsparcia naszej gminy, która ucierpiała w wyniku klęski żywiołowej. Dzięki dotacji w wysokości 100 000 zł wyremontujemy pomieszczenia wewnątrz budynku głównego Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku. Jest to pozytywna odpowiedź na naszą prośbę skierowaną do Urzędu Marszałkowskiego. Składam serdeczne podziękowania dla Adam Struzik - Marszałka Województwa Mazowieckiego za nieoceniony gest solidarności z naszym samorządem i otwartość na pomoc.

Jesteś tutaj: Home
Z moimi poglądami zapoznasz się również na moim BLOG-u: andrzejsamoraj.blog.pl      Zobacz!

Cytat

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

Jan Zamoyjski

Inne media