Odwiedziny w Niemczewie

W sobotę, 4 lutego, odbył się bal karnawałowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo. Połączono go z poświęceniem nowo wyremontowanej sali, aktu tego dokonali proboszcz parafii w Drobinie - Ks. Andrzej Kucharczyk oraz wikary - Ks. Dariusz Sielczak. 
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo powstało w 2011 roku z inicjatywy mieszkańców tej miejscowości. Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Niemczewo, integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
Życzę dalszej owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności.

 

 

Drobin - Gmina przyjazna mieszkańcom

Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny - ZS w Łęgu Probostwie

26 stycznia 2017 r. miałem przyjemność odwiedzić Zespół Szkół w Łęgu Probostwie, którego uczniowie wzięli udział w kampanii społecznej "JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY", zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecką Radę Bezpieczeństwa Publicznego i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
Głównym celem kampanii jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego, zwrócenie uwagi na obowiązek noszenia elementów odblaskowych po zmroku, zwłaszcza jesienią i zimą. Uczniowie, pod czujnym okiem strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku uczestniczyli w warsztatach udzielania pierwszej pomocy, a pod opieką instruktora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego ćwiczyli swoje umiejętności jazdy po rowerowym torze przeszkód. Dzieci obejrzały także film „…tak, chcę być bezpieczny” i spotkały się z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Płocku, a na najodważniejszych czekał symulator jazdy na motocyklu.
W spotkaniu wzięli również udział: Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku oraz Agnieszka Bednarska – Dyrektor WORD w Płocku, wraz z przedstawicielami ośrodka.

 

Konferencja Ruchu Obrony Polskiej Samorządności

Samorządowcy z Ruchu Obrony Polskiej Samorządności spotkali się wczoraj w Warszawie, by zaprotestować przeciw antysamorządowej polityce rządu PiS. Chodzi o odbieranie kolejnych kompetencji, ale i o ostatni pomysły PiS – wprowadzenie limitu dwukadencyjności w wyborach. 

Samorządowcy i eksperci są zgodni. Wprowadzenie limitu dwukadencyjności jest niezgodne z Konstytucją, łamie podstawową zasadę, że prawo nie działa wstecz, uderza w polską samorządność, bo wójtowie, burmistrzowie, prezydenci nie będą mogli kandydować, nawet jeśli cieszą się poparciem i zaufaniem społecznym. Ogranicza również prawo wyborcze Polaków, bo nie będą mogli głosować na tych kandydatów, na których chcą, a na tych, którzy zostaną im wskazani. Efekt? Spowolni to rozwój miast i gmin. Niedoświadczeni samorządowcy nie będą mieli ani wiedzy, ani doświadczenia, aby skutecznie zarządzać samorządem.

W spotkaniu wzięli udział: Władsysław Kosiniak-Kamysz - prezes PSL, Piotr Zgorzelski - poseł na Sejm RP oraz samorządowcy: Adam Struzik - marszałek województwa mazowieckiego i lider Ruchu Obrony Polskiej Samorządności, Józef Kurek - burmistrz Mszczonowa, Magdalena Biernacka - starosta nowodworski, sekretarz Mazowieckiego Zarządu ROPS oraz  Halina Wawruch - wójt gminy Żabia Wola.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

Tegoroczny, 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagrał dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Od samego rana wolontariusze w całym kraju - oraz poza jego granicami – rozdawali czerwone serduszka i zbierali pieniądze do kolorowych puszek. 
WOŚP w Drobinie również miał swój jubileusz - zagrał po raz 15. W niedzielny poranek na ulicach miasta można było spotkać kwestujących wyposażonych w orkiestrowe identyfikatory oraz szlachetne serca - drobiński sztab liczył 93 wolontariuszy. Po południu w hali Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie odbył się koncert finałowy. Wydarzenie otworzyła Marta Kinalska - Szefowa Sztabu WOŚP, towarzyszyli jej: Bogdan Banaszczak - Dyrektor Zespołu Szkół w Drobinie, Lech Dąbrowski - Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego. Jak co roku, obecny był z nami również Piotr Zgorzelski - Poseł na Sejm RP. Na wszystkich, którzy chcieli wesprzeć tegoroczną akcję czekały różne atrakcje m.in.: punkt przedszkolny, kramik, malowanie twarzy, cukiernia, loteria, wystawa motocykli, animacje manualne, pierwsza pomoc, punkt kosmetyczny oraz kawiarenka. Stoiska zostały przygotowane przez: Zespół Szkół w Drobinie, Zespół Szkół w Łęgu Probostwie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Radę Rodziców w Drobinie, NZOS „Asmed” w Drobinie, Publiczną Szkołę Policealną STO w Raciążu oraz kuszników. Nie zabrakło smakołyków w kącikach kulinarnych, które zapewniły: Dzienny Dom Senior-WIGOR; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 7 w Drobinie oraz Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo. Oprawę muzyczną Finału zapewnili: Orkiestra Dęta OSP w Drobinie, pod batutą druha Jana Zielecha oraz gwiazdy sceny muzycznej: Łukasz Marcinkowski - DJ Święty, Slavers oraz The Brothers Group. Ważnym punktem Finału była kolejna już drobińska aukcja, którą poprowadzili: Jarosław Pietrzak i Ryszard Dylewski. Tradycyjnie, o godzinie 20. rozbłysło Światełko do Nieba. Pokaz fajerwerków zrealizowali strażacy z OSP w Drobinie. Do chwili obecnej udało się zebrać 19 680 złotych, a liczenie wciąż trwa!
Dziękuję wszystkim wolontariuszom naszego lokalnego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, darczyńcom, sponsorom, artystom występującym podczas tegorocznego Finału.
Szczególne podziękowania kieruję do mieszkańców Miasta i Gminy Drobin - dziękuję za wsparcie orkiestry swoja obecnością, za każdy grosz wrzucony do puszki, wielkie serce i chęć niesienia pomocy innym.

Życzenia Świąteczne

Jesteś tutaj: Home
Z moimi poglądami zapoznasz się również na moim BLOG-u: andrzejsamoraj.blog.pl      Zobacz!

Cytat

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

Jan Zamoyjski

Inne media