SAMORZĄDNOŚĆ

Klub Radnych "Samorządność" powstał w marcu 2015 roku w składzie:

 1. Adam Zbigniew Kłosiński - przewodniczący
 2. Agnieszka Olęcka
 3. Renata Chrobocińska
 4. Marcin Fronczak
 5. Mariusz Lewicki
 6. Andrzej Wawrowski
 7. Henryk Jeziak
 8. Ireneusz Makomaski
 9. Ireneusz Zajączkowski
 10. Maciej Wiśniewski

Uczestnicy Klubu spotykają się co najmniej raz w miesiącu dyskutując o bieżących sprawach gminy oraz projektach uchwał Rady Miejskiej. Wypracowujemy stanowiska, które poprawiają życie naszych mieszkańców poprzez tworzenie jak najlepszego prawa lokalnego. Na wybrane spotkania Klubu zapraszamy Burmistrza Miasta i Gminy Drobin lub pracowników urzędu, którzy przybliżają nam bieżące problemy, a tym samym ułatwiają podjęcie określonego stanowiska. Na pierwszym spotkaniu członkowie zadeklarowali comiesięczne wpłaty, dzięki którym wspieramy finansowo różne przedsięwzięcia. Do tej pory klub dofinansował:

 • 1000 zł - zakup instrumentów przez Orkiestrę Dętą OSP Drobin
 • 1700 zł- za energię elektryczną OSP Nagórki Dobrskie
 • 603 zł - za energię elektryczną Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo
 • 800 zł - organizacja parafialnego pikniku w Rogotwórsku
 • 500 zł - sztandar OSP Maliszewko
 • 480 zł -dwa wyjazdy Orkiestry Dętej OSP Drobin
 • 500 zł - za energię elektryczną OSP Chudzyno
 • 800 zł - nagłośnienie drobińskiego Finału WOŚP
 • 500 zł - zakupienie kuchni gazowej dla OSP Kozłowo
 • 200 zł - wsparcie wycieczki Stowarzyszenia 50+
 • 1500 zł - remont podłóg w Szkole Podstawowej w Łęgu
 • 550 zł - LKS Skra Drobin - 70-lecie istnienia Klubu
 • 500 zł - ogrodzenie boiska klubu Wicher Cieszewo
 • 500 zł - bieżąca działalność sołectwa Brzechowo
 • 500 zł - nagrody dla uczniów Szkoły Podstawowej w Drobinie biorących udział w konkursie z okazji Dnia Niepodległości
 • 300 zł - organizacja wigilii w DPS w Goślicach
 • 300 zł - organizacja Dnia Dziecka przez Radę Rodziców w Szkole Podstawowej w Drobinie
 • 700 zł - Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Probostwie
 • 600 zł - otwarcie Klubu Dziecięcego Wesołe Drobinki
 • 600 zł - otwarcie zmodernizowanej remizy OSP we Wrogocinie.

Z powyższego zestawienia wynika, że Klub Radnych Samorządność wsparł kwotą 13 133 zł różne przedsięwzięcia i będzie to czynił nadal. 

Jesteś tutaj: Home "Samorządność" Działalność Radnych Klubu "SAMORZĄDNOŚĆ"

Cytat

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

Jan Zamoyjski

Inne media