SAMORZĄDNOŚĆ

Klub Radnych "Samorządność" powstał w marcu 2015 roku w składzie:

  1. Adam Zbigniew Kłosiński - przewodniczący
  2. Agnieszka Olęcka
  3. Renata Chrobocińska
  4. Marcin Fronczak
  5. Mariusz Lewicki
  6. Andrzej Wawrowski
  7. Henryk Jeziak
  8. Ireneusz Makomaski
  9. Ireneusz Zajączkowski
  10. Maciej Wiśniewski

Uczestnicy Klubu spotykają się co najmniej raz w miesiącu dyskutując o bieżących sprawach gminy oraz projektach uchwał Rady Miejskiej. Wypracowujemy stanowiska, które poprawiają życie naszych mieszkańców poprzez tworzenie jak najlepszego prawa lokalnego. Na wybrane spotkania Klubu zapraszamy Burmistrza Miasta i Gminy Drobin lub pracowników urzędu, którzy przybliżają nam bieżące problemy, a tym samym ułatwiają podjęcie określonego stanowiska. Na pierwszym spotkaniu członkowie zadeklarowali comiesięczne wpłaty, dzięki którym wspieramy finansowo różne przedsięwzięcia. Do tej pory klub dofinansował:

Z powyższego zestawienia wynika, że Klub Radnych Samorządność wsparł kwotą 13 133 zł różne przedsięwzięcia i będzie to czynił nadal.