Rada Gospodarcza Miasta i Gminy Drobin

Ostatnie 25 lat rozwoju samorządu lokalnego wyraźnie pokazało, że ma on istotne znaczenie w określaniu kierunków rozwoju gospodarczego lokalnej społeczności. Infrastruktura, podatki, podejmowane inicjatywy społeczno – gospodarcze to filary determinujące kondycję gospodarczą gminy. Nikogo nie trzeba przekonywać, że kondycja gospodarcza gminy ma jednoznaczny i bezpośredni wpływ na poziom życia jej mieszkańców. Trudno jest komunikować się z rozproszonym środowiskiem gospodarczym bez lokalnej  reprezentacji wypracowującej stanowiska w kluczowych dla biznesu obszarach.

Wychodząc naprzeciw powyższym wyzwaniom w  dniu 11 września w Drobinie z udziałem Andrzeja Samoraja,  Radnego Powiatu Płockiego odbyło się spotkanie grupy przedsiębiorców związanych z naszą gminą, którego celem było omówienie zagadnień związanych z powołaniem Rady Gospodarczej Miasta i Gminy Drobin.

Idea powołania Rady Gospodarczej Miasta i Gminy Drobin wynikła z przekonania o konieczności przyjęcia na siebie, przez lokalny biznes,  roli aktywnego koordynatora procesów gospodarczych w gminie. Prezentowana koncepcja stanowi jeden z elementów  wielozagadnieniowego obszaru oddziaływania na takie kształtowanie środowiska gospodarczego, aby sprzyjało ono rozwojowi gospodarczemu.

RGMiG Drobin będzie stanowić organizację o charakterze nieformalnym, skupiająca przedstawicieli biznesu pracujących na rzecz rozwoju gospodarczego naszej gminy,regionu. Jej głównymi zadaniami będzie:

 • udział w opracowaniu strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego gminy
 • opiniowanie działań podejmowanych przez samorząd gminy w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego,
 • doradztwo w zakresie bieżących działań w obszarze przedsiębiorczości gminnej,
 • inicjowanie działań własnych oraz za pośrednictwem samorządu lokalnego,
 • realizacja projektów własnych wspierających rozwój gospodarczy gminy i regionu

Po bardzo owocnej dyskusji uczestnicy spotkania zdecydowali o powołaniu Gospodarczej Miasta i Gminy Drobin i kontynuacji prac nad jej rozwojem. Następnie omówiono aktualne problemy gospodarcze gminy oraz wskazano na zagadnienia, którymi pilnie powinien zająć się samorząd gminy.
Są to:

 • gazyfikacja gminy,
 • szkolnictwo zawodowe na terenie gminy,
 • wypracowanie zasad dla długoterminowej polityki podatkowej w stosunku do podmiotów gospodarczych,
 • zaangażowanie gminy w edukację biznesową mieszkańców ( kursy, szkolenia, porady),
 • opracowanie i wdrożenie zasad komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy, a przedsiębiorcami ( SMS ,maile ) o wydarzeniach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zagospodarowanie rekreacyjne stawów gminnych,
 • opracowanie i wdrożenie polityki energetycznej gminy w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii.

Mamy nadzieję że powołanie RGMiG Drobin spotka się z akceptacją środowiska przedsiębiorców naszej gminy i wesprą oni jej działania aktywnie uczestnicząc w jej pracach. Wkrótce zostaną zamieszczone szczegółowe informacje na temat działań Rady.

Jesteś tutaj: Home Rada Gospodarcza

Cytat

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

Jan Zamoyjski

Inne media